Boomklimmen 2024 3

European Tree Worker | Opleiding (ETW)

Kies een onderdeel

Algemeen

Als European Tree Worker, afgekort ETW, ben je de allround vakbekwame boomverzorger die in héél Europa aan de slag kan. Je hebt kennis van alle aspecten die te maken hebben met bomen, boomverzorging en boombeheer.

Vanwege klimaatverandering, verstedelijking en een intensiever gebruik van de fysieke leefomgeving ervaren bomen toenemende druk. Tegelijkertijd groeit de vraag naar meer bomen, inclusief grote en volwassen exemplaren. Dit komt doordat bomen verkoelen, regenwater opvangen en bijdragen aan biodiversiteit. Daarom zijn European Tree Workers onmisbaar als experts in boomverzorging om de buitenruimte en daarmee onze fysieke leefomgeving gezond te houden.

Een ETW is een ware expert op het gebied van bomen. Bij ons word je dan ook in zo'n 8 maanden opgeleid tot zo'n professional. Voordat je begint aan de opleiding, vindt er een intake/adviesgesprek plaats om je persoonlijke leerplan vast te stellen. Op die manier ben je optimaal voorbereid voor het examen en het werken als ETW in de pratijk.

Startmomenten opleiding
De ETW opleiding start jaarlijks in september en in februari. Later instromen in de opleiding is in veel gevallen mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Mark van Essen via 026-3550100 of info@ipcgroen.nl. ETW hercertificering Benieuwd hoe de ETW hercertificeringsprocedure werkt? Lees er alles over op onze ETW pagina.

Meld je aan voor een vrijblijvend persoonlijk adviesgesprek. Voor meer informatie, neem contact op met opleidingscoördinator Jan winter via 026- 355 0100 of info@ipcgroen.nl.

Over deze opleiding wordt geen BTW geheven aan particulieren en overheidsinstanties.


          

Dit zijn jouw voordelen

 • Ervaren praktijktrainers
 • Training op A-locatie
 • Persoonlijke begeleiding
 • EAC certificaat
 • Allround boomverzorger

Meer informatie

Het vak Boomverzorger is volop in ontwikkeling. Door klimaatverandering, verstedelijking en intensiever gebruik van de buitenruimte staan bomen onder druk. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan meer bomen en grote/dikke bomen toe. Dit onder meer vanwege de verkoelende eigenschappen van bomen, wateropvang door bomen en de behoefte aan meer biodiversiteit. Dit geldt in de eerste plaats voor de publieke ruimte en dat betekent dat er meer European Tree Workers nodig zijn. Aanvullend is er ook een toenemende vraag naar European Tree Workers door particuliere boomeigenaren.

IPC heeft op basis van bovenstaande ontwikkelingen de inhoud van de ETW-opleiding klaargemaakt voor de toekomst en heeft op basis van Europese contacten en uitwisseling van leermethoden met Europese opleidingscentra, wijzigingen doorgevoerd in de opzet van de opleiding. Het resultaat: een opleiding die je perfect voorbereid op je ETW-examen en die aansluit op de actuele praktijk!

Meer informatie over het curriculum en het examen is hier te vinden.

De huidige ETW-opleiding bestaat uit twee delen: - Module A: basisopleiding- Module B: opleiding voor gevorderden Module A is de basisopleiding boomverzorging. De focus ligt op het aanleren van (basis) vakkennis en vakvaardigheden. Stapsgewijs worden de kennis en vaardigheden op niveau gebracht. De module wordt afgesloten met een toets. Met het behalen van deze module kan de boomverzorger eenvoudige boomverzorgingsklussen uitvoeren onder toezicht van een ervaren boomverzorger of gecertificeerde European Tree Worker. Het opdoen van praktijkervaring is een belangrijke aanvulling op deze module: oefenen, stage lopen of werken bij een boomverzorgingsbedrijf en zodoende het geleerde direct in de praktijk brengen! Module B leidt op tot allround uitvoerend boomverzorger. Kennis en vaardigheden worden verder ontwikkeld naar het gewenste ETW-niveau. Daarnaast is er aandacht voor planmatig werken en communicatieve vaardigheden, essentiële eigenschappen die een huidige European Tree Worker hoort te hebben. De module wordt afgesloten met een toets waaruit een advies volgt. Zo weet je of je op het juiste niveau zit om het ETW-examen met goed gevolg af te leggen. Zoals gebruikelijk bij IPC, krijgt elke deelnemer voorafgaand aan de opleiding een persoonlijk opleidingsadvies. Tijdens het adviesgesprek wordt het persoonlijk opleidingsplan bepaald op basis van achtergrond, vooropleiding, kennis en ervaring.

Een opleiding is kostbaar, en de tijd die je aan een opleiding besteedt, kan je niet aan werkzaamheden besteden. De daadwerkelijke opleidingsuren/contacturen moeten uiteraard van een goede kwaliteit zijn. Daarom heeft IPC Groene Ruimte de opleiding vernieuwd en het aantal fysieke trainingsdagen geoptimaliseerd.

De focus ligt hier bij het goed uit kunnen voeren van praktische vaardigheden:

 • Keuren plantmateriaal en planten van bomen
 • Snoeitechnieken vanaf de grond, met de hoogwerker en klimmend
 • Veltechnieken en afbreken van bomen
 • Controleren van de veiligheid van bomen

Deze vaardigheden leer je van vakspecialisten op ons eigen terrein en in de boomrijke omgeving van Arnhem. IPC Groene Ruimte bevindt zich in een zeer gevarieerd gebied met diverse typen boombeplantingen in objecten van onder meer de gemeente, Nationaal Park Hoge Veluwe en Staatsbosbeheer.

Aanvullend krijg je toegang tot de speciaal voor jou als aankomend ETW ingerichte elektronische leeromgeving (ELO). Daarmee kan je, wanneer het jou uitkomt, de benodigde kennis verkrijgen en je kennis toetsen.

Het betreft onder meer:

 • Boomsoorten en eigenschappen van bomen
 • Boomveiligheidscontrole en aantastingen aan bomen
 • Begeleidingssnoei en kroonverzorging
 • Groei en aanplant

Ervaring in groenvoorziening of boomverzorging is handig, maar niet essentieel. Zelfs als je uit een andere sector komt en wilt omscholen tot ETW, biedt IPC Groene Ruimte de mogelijkheid om de opleiding als zij-instromer te volgen. Het is wel belangrijk dat je zelf een werkervaringsplek of stageplaats regelt. Als je hulp nodig hebt, kunnen wij je daarbij ondersteunen door te bemiddelen.

Kansrijk beroep
Het UWV beschouwt boomverzorging als kansrijk beroep. Dit betekent dat je straks als werkzoekenden ruim voldoende tot goede kansen hebt op het vinden van een baan. De vraag naar personeel is in deze beroepen groter dan het aanbod van werkzoekenden. Het UWV kan helpen bij omscholing of opleidingstrajecten. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Aan het einde van de opleiding leg je het ETW examen af. Als je deze met succes afrondt, ontvang je een ETW certificaat. Dit wordt uitgegeven door de European Arboricultural Council (EAC). Op basis van de Europese standaard heeft de boomverzorgende sector samen met IPC Groene Ruimte een Nederlandse examenstandaard uitgewerkt.

Het ETW-certificaat is 3 jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen moet 30 ETW kennisuren binnen de gestelde 3 jaar verzamelen. Ook doe je twee jaar aantoonbare en relevante werkervaring op. Voor meer informatie, zie onze ETW-pagina.

Inclusief

Exclusief

Tijdens deze training maken we gebruik van verschillende leervormen, zoals onze Elektronische Leeromgeving (ELO) waar video, audio en tekst elkaar op interactieve wijze ontmoeten. We stimuleren van elkaar te leren. We ervaren dat in onze trainingen en opleidingen veel interactie is binnen de groep. Zo delen deelnemers doorgaans kennis en ervaringen met elkaar, waar je veel aan kan hebben in de dagelijkse praktijk. Ook vinden we de didactische vaardigheden van onze trainers en experts belangrijk. Daarom werken we zo veel mogelijk vanuit het motto ‘leren door te doen’

Tijdens de opleiding zijn relevante lesmiddelen en instructiemiddelen beschikbaar. Zoals het ETW boekenpakket, dit boekenpakket bevat alle boeken met relevante informatie voor de toekomstig ETW.

Gedurende de opleiding zijn de trainers van IPC Groene Ruimte beschikbaar voor feedback op casussen of het meedenken over eigen praktijksituaties.

We beperken de groepsgrootte zodat je je veilig voelt in de groep om interactief deel te nemen. Ook waarborgen we op deze manier de kwaliteit van de training/opleiding, zodat je het geleerde goed in de praktijk kan toepassen.

Referenties

Hebben jij en je collega's dezelfde opleidingsbehoefte?

Of heb je liever dat IPC Groene Ruimte naar jouw bedrijfslocatie komt voor de training? Misschien is de opleidings- of trainingsbehoefte nét iets anders dan wat we aanbieden op onze website. Dan is een incompany training bij IPC Groene Ruimte de perfecte oplossing voor jou.

De voordelen van een incompany training bij IPC Groene Ruimte

Voordeliger: Een incompany training of opleiding is per deelnemer in de meeste gevallen voordeliger dan een open inschrijving. Je bespaart ook op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

Maatwerk: We stemmen het traject af op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden, zodat de training naadloos aansluit op jullie behoeften.

Locatie naar keuze: Of het nu bij jou op kantoor is of op onze trainingslocatie in Arnhem, de keuze is aan jou.

Erkend resultaat: Na het succesvol volgen van het maatwerktraject ontvangen jij en je collega's een verklaring van deelname, certificaat of diploma.

Teamspirit: Gezamenlijk leren draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de opgedane kennis en kunde.

Incompany op maat in 4 stappen:

 1. Overleg met onze trainers of opleidingsadviseurs: Bespreek situaties uit de werkpraktijk zodat de trainer hiermee aan de slag kan tijdens het traject.
 2. Combineer trainingen: Kies of je verschillende trainingen met elkaar wilt combineren.
 3. Bepaal de duur: Stel de duur per trainings- of opleidingsdag vast.
 4. Aan de slag: Je incompany traject is beklonken. Tijd om te beginnen!

Klaar om samen met je team een op maat gemaakte training te volgen? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een incompany traject bij IPC Groene Ruimte.

ETW Examentraining - Planten en verplanten

training Deze examentraining staat in het teken van de procedures voor, tijdens en na het (ver)planten. Er zijn uitgebreide presentaties en oefeningen. Het schriftelijke examen en het mondelingen examen worden behandeld, net zoals de simulatie verplanten en planten. Tijdens deze trainingsdag wordt in een hoog tempo, op European Tree Worker niveau, de theoretische kennis betreft de bovengenoemde aspecten behandeld. Hierdoor heeft men de mogelijkheid om zijn eigen kennisniveau te testen, leerstof te herhalen en/of eerder opgedane kennis op te frissen. De voorbereiding op het ETW examen. 0,00

ETW Examentraining - begeleidingssnoei en kroonverzorging

training Tijdens deze trainingsdag wordt in een hoog tempo, op European Tree Worker niveau, de theoretische kennis betreft de bovengenoemde aspecten behandeld. Hierdoor heeft men de mogelijkheid om zijn eigen kennisniveau te testen, leerstof te herhalen en/of eerder opgedane kennis op te frissen. De voorbereiding op het ETW examen. De aspecten: begeleidingssnoei en kroonverzorging worden tijdens het ETW examen getoetst in de volgende examenonderdelen: schriftelijk examenmondeling examensimulatie snoeien 0,00

European Tree Worker | Examen

Examen De European Tree Worker (ETW) is de allround vakbekwaam boomverzorger. Als ETW kan je in Nederland en andere Europese landen aan de slag voor praktische functies zoals snoeien, (ver)planten, controleren en vellen van bomen. Het ETW-examen vindt plaats van 4 t/m 8 november 2024. Schrijf je in via dit document. Inschrijven herexamen ETW Schrijf je in via dit document De definitieve datum communiceren we na inschrijving uiterlijk 3 weken voor aanvang van het examen. In de Nederlandse contracten en bestekken is de ETW als specificatie van deskundigheid opgenomen. Je kan het ETW-certificaat behalen door te slagen voor het ETW-examen. Het ETW certificaat wordt uitgegeven door de European Arboricultural Council (EAC). Op basis van de Europese standaard heeft de boomverzorgende sector samen met IPC Groene Ruimte een Nederlandse examenstandaard uitgewerkt. Op basis van deze standaard organiseert IPC Groene Ruimte twee keer per jaar het ETW-examen. Het ETW-certificaat is 3 jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen moet je 30 ETW kennisuren binnen de gestelde 3 jaar verzamelen. 0,00