Banner ipc website

Nieuws Nieuwe opleider voor Data Inspecteur Bomen

Onderwerpen
DIB
27 september 2023
Dib ondertekening

Norminstituut Bomen en IPC Groene Ruimte hebben officieel hun samenwerking bekrachtigd. Deze markeert het begin van een nieuwe training en certificering voor Data Inspecteur Bomen (DIB) bij IPC Groene Ruimte, die later dit najaar van start zal gaan. De handtekening die het samenwerkingsverband bezegelde, werd op 27 september jl. gezet tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in Jaarbeurs Utrecht.

De Data Inspecteur Bomen (DIB) vervult een cruciale rol als schakel tussen besluitvormers en de actuele situatie in het veld. Het behalen van het DIB-certificaat bevestigt dat de benodigde kennis en vaardigheden aanwezig zijn om boomveiligheid te controleren, basisgegevens en onderhoudsstaat te registreren, en advies te geven. Deze competenties worden onderwezen volgens de methodiek uiteengezet in het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut Bomen.

Belang bomendata groeit

Het belang van gegevens over stads- en laanbomen groeit gestaag. Accurate boomgegevens stellen boombeheerders in staat weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot het bomenbestand in hun gemeente, of het nu gaat om collectieve beheermaatregelen of individuele boombeoordelingen.

Jannes Hoppenbrouwer, trainer van de DIB- training bij IPC Groene Ruimte: "Zo weet de boombeheerder waar vanwege veiligheid of onderhoud snoei- of velmaatregelen getroffen moeten worden. Ook krijgt de beheerder inzicht in de verdeling van boomsoorten. Met deze informatie kan goed worden aangestuurd op soortvariatie binnen het bomenbestand."

Hybride programma

De nieuwe DIB-training, aangeboden door IPC Groene Ruimte, biedt professionals de mogelijkheid om zich te specialiseren in dit vitale vakgebied. De opleiding is opgezet als een hybride programma, waarbij zelfstudie via een elektronische leeromgeving wordt gecombineerd met fysieke lessen bij IPC Groene Ruimte. De zelfstudie dient voornamelijk als voorbereiding op de klassikale sessies, waardoor deelnemers reeds over de nodige basiskennis beschikken voordat ze aan de praktijkgerichte lessen beginnen.

IPC Groene Ruimte is ervan overtuigd dat deze hybride aanpak een effectieve en aangename manier biedt om de uitdagende opleiding met succes af te ronden.

Over IPC Groene Ruimte

IPC Groene Ruimte is een opleider op het gebied van duurzaamheid in de fysieke leefomgeving. Met ruim 50 jaar ervaring in het vakgebied, biedt IPC Groene Ruimte hoogwaardige opleidingen en trainingen aan op uitvoerend, tactische en strategisch niveau voor professionals in de groene sector, fysieke leefomgeving.

Over Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen is een onafhankelijke stichting met als doel het verbeteren van de kwaliteitszorg rond bomen. Dat doel is met overtuiging gekozen. Normeninstituut Bomen gelooft er namelijk in dat bomen een essentiële bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Bomen zijn hét middel tegen klimaatverandering vanwege de levering van ‘gratis’ ecosysteemdiensten.

Terug naar overzicht