Banner ipc website

Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 3

Kies een onderdeel

Algemeen

Bestendig beheer (BB) en onderhoud van de buitenruimte wordt gereguleerd door de Wettelijke Natuurbescherming.

Wanneer je als werkvoorbereider of projectleider in de voorbereiding de Wettelijke natuurbescherming ziet als randvoorwaarden van de werkzaamheden buiten, dan heeb je de Wettelijke natuurbescherming praktisch geborgd. Hierdoor lopen jouw medewerkers buiten geen risico’s ten aanzien van overtreding van deze wet.

Bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van beheer en onderhoud van de buitenruimte krijg je te maken met regels uit de Wettelijke natuurbescherming. Deze moet je toepassen in de planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Het juridisch en praktisch borgen van de Wettelijke natuurbescherming is het belangrijkste voor uw organisatie en medewerkers. Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van uw handelen voor flora en fauna bij bestendig beheer en onderhoud.

Per 1 januari 2024 is de Wettelijke natuurbescherming opgegaan in de Wettelijke Natuurbescherming. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten en mogelijkheden om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Dit zijn jouw voordelen

 • Ervaren praktijktrainers
 • Erkend Stadswerk certificaat
 • Aantoonbaar vakbekwaam
 • 3,5 dagen
 • Start op: 22 okt. 2024
 • IPC Groene Ruimte
 • 920,00
Nog 11 plekken beschikbaar

Meer informatie

Voor Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming niveau 3 BB leert u als werkvoorbereider of bedrijfsleider bestendig beheer (BB) elke praktische situatie te managen. Met alle risico’s en aansprakelijkheden.

De training van IPC bereidt u voor op het examen. Het examen bestaat uit een onderdeel meerkeuzevragen (1uur) en het opstellen van een Plan van Aanpak (1,5 uur). Beide componenten worden digitaal getoetst / verwerkt.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Inhoud van de Wettelijke Natuurbescherming
 • Herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden
 • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving
 • Vrijstelling, gedragscode en ontheffing
 • Mitigeren en compenseren
 • Status van soorten
 • (beschermde soort, Rode lijst, doelsoort, wildsoort, schadesoort, invasieve exoten, etc.)
 • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik
 • Borging in eigen organisatie
 • Borging in contracten, inzet Standaard RAW 2015
 • Maken Plan van Aanpak
 • Communicatie en werkproces

Deze training is bestemd voor professionals die bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van terreinbeheer en -onderhoud te maken hebben met beschermde flora en fauna. Deze professionals zijn actief voor opdrachtgevers of opdrachtnemers. Bijvoorbeeld bedrijfsleiders en werkvoorbereiders.

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Bij voldoende resultaat voor het examen ontvang je een landelijk erkend Stadswerk certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor ETW-ers levert deze training 24 hercertificeringspunten op.

 • Vereniging Stadswerk Nederland is de vertegenwoordiger van gemeentelijke opdrachtgevers
 • Vereniging Stadswerk Nederland heeft de gemeentelijke gedragscode samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkelt.
 • Kwaliteitsborging is landelijk geregeld
 • IPC Groene Ruimte ondersteunt Stadswerk bij het beheren en ontwikkelen van de gedragscode en heeft directe lijnen met Rijksoverheid,waardoor in de trainingen zeer actuele informatie wordt gedeeld.
 • Bevordering van deskundigheid in de sector waardoor capaciteit beschikbaar komt om werkzaamheden zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren.

Tijdens onze opleidingen en trainingen maken we gebruik van verschillende leervormen, zoals onze Elektronische Leeromgeving (ELO) waar video, audio en tekst elkaar op interactieve wijze ontmoeten. We stimuleren van elkaar te leren, wat in de praktijk leidt tot veel groepsinteractie. We ervaren dat deelnemers onderling kennis en ervaringen delen, wat waardevol kan zijn voor jouw dagelijkse praktijk. Ook hechten we veel belang aan de didactische vaardigheden van onze trainers en experts. Van hen kan je dan ook verwachten dat ze werken vanuit het motto ‘leren door te doen’.

Startdata

Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 3

Kies een datum om je in te schrijven.

03 sep.
IPC Groene Ruimte
van 03 sep. tot 24 sep. 09:00 - 16:00
03 okt.
IPC Groene Ruimte
van 03 okt. tot 24 okt. 09:00 - 16:00
22 okt.
IPC Groene Ruimte
van 22 okt. tot 12 nov. 09:00 - 16:00
23 okt.
IPC Groene Ruimte
van 23 okt. tot 13 nov. 09:00 - 16:00

Referenties

Gerelateerde berichten

Er zijn geen gerelateerde berichten gevonden.

Hebben jij en je collega's dezelfde opleidingsbehoefte?

Of heb je liever dat IPC Groene Ruimte naar jouw bedrijfslocatie komt voor de training? Misschien is de opleidings- of trainingsbehoefte nét iets anders dan wat we aanbieden op onze website. Dan is een incompany training bij IPC Groene Ruimte de perfecte oplossing voor jou.

De voordelen van een incompany training bij IPC Groene Ruimte

Voordeliger: Een incompany training of opleiding is per deelnemer in de meeste gevallen voordeliger dan een open inschrijving. Je bespaart ook op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

Maatwerk: We stemmen het traject af op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden, zodat de training naadloos aansluit op jullie behoeften.

Locatie naar keuze: Of het nu bij jou op kantoor is of op onze trainingslocatie in Arnhem, de keuze is aan jou.

Erkend resultaat: Na het succesvol volgen van het maatwerktraject ontvangen jij en je collega's een verklaring van deelname, certificaat of diploma.

Teamspirit: Gezamenlijk leren draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de opgedane kennis en kunde.

Incompany op maat in 4 stappen:

 1. Overleg met onze trainers of opleidingsadviseurs: Bespreek situaties uit de werkpraktijk zodat de trainer hiermee aan de slag kan tijdens het traject.
 2. Combineer trainingen: Kies of je verschillende trainingen met elkaar wilt combineren.
 3. Bepaal de duur: Stel de duur per trainings- of opleidingsdag vast.
 4. Aan de slag: Je incompany traject is beklonken. Tijd om te beginnen!

Klaar om samen met je team een op maat gemaakte training te volgen? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een incompany traject bij IPC Groene Ruimte.

Hercertificering Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer niveau 3

examen Wanneer je in het bezit bent van een Stadswerk Wettelijke natuurbescherming certificaat Bestendig Beheer niveau 3, dan heb je te maken met een hercertificeringplicht. Middels deze bijeenkomst verleng je je Wettelijke natuurbescherming certificaat BB3 met 3 jaar. Let op: IPC Groene Ruimte verstrekt uitsluitend een vernieuwd certificaat indien een geldig eerder behaald certificaat (Stadswerk of AOC) kan worden overlegd. 920,00

Wettelijke Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling niveau 3

training Wanneer je als werkvoorbereider of projectleider in de voorbereiding de Wettelijke natuurbescherming ziet als randvoorwaarden van de werkzaamheden buiten, dan heb je de Wettelijke natuurbescherming praktisch geborgd. Hierdoor lopen jouw medewerkers buiten geen risico’s ten aanzien van overtreding van deze wet. Bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van beheer en onderhoud van de buitenruimte krijg je te maken met regels uit de Wettelijke natuurbescherming. Deze moet je toepassen in jouw planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak. Het juridisch en praktisch borgen van de Wettelijke natuurbescherming is het belangrijkste voor jouw organisatie en medewerkers. Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van jouw handelen voor flora en fauna bij bestendig beheer en onderhoud. Per 1 januari 2024 is de Wettelijke natuurbescherming opgegaan in de Wettelijke Natuurbescherming. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten en mogelijkheden om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd. 920,00

Wettelijke Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling niveau 4

training Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen. Als planvormer of projectleider ben je in elk voortraject binnen de ruimtelijke ontwikkeling (RO) verantwoordelijk voor het managen en borgen van de regels voor omgang met flora en fauna zoals deze in wet zijn vastgelegd. Aan jou de taak om te toetsen wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor jouw projecten inzake flora en fauna. In de training van IPC Groene Ruimte leer je de in al jouw voorbereidingen voor planvorming, aanbesteding of uitvoering de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ toe te passen. Per 1 januari 2024 is de Wettelijke natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe werkmethoden en –instructies. In de Wettelijke natuurbescherming zijn ook gebieden en houtopstanden beschermd. 920,00