Fauna - boom - groen

Wettelijke Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling niveau 3

Kies een onderdeel

Algemeen

Wanneer je als werkvoorbereider of projectleider in de voorbereiding de Wettelijke natuurbescherming ziet als randvoorwaarden van de werkzaamheden buiten, dan heb je de Wettelijke natuurbescherming praktisch geborgd. Hierdoor lopen jouw medewerkers buiten geen risico’s ten aanzien van overtreding van deze wet.

Bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van beheer en onderhoud van de buitenruimte krijg je te maken met regels uit de Wettelijke natuurbescherming. Deze moet je toepassen in jouw planvorming, contracten, werkprocessen en plan van aanpak.

Het juridisch en praktisch borgen van de Wettelijke natuurbescherming is het belangrijkste voor jouw organisatie en medewerkers. Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van jouw handelen voor flora en fauna bij bestendig beheer en onderhoud.

Per 1 januari 2024 is de Wettelijke natuurbescherming opgegaan in de Wettelijke Natuurbescherming. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe instrumenten en mogelijkheden om aantoonbaar zorgvuldig te handelen. In de nieuwe wet worden ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Dit zijn jouw voordelen

 • Stadswerk certificaat
 • Omgevingswet proof
 • Ervaren praktijktrainers
 • 3,5 dagen
 • Start op: 05 sep. 2024
 • IPC Groene Ruimte
 • 1.020,00
Nog 2 plekken beschikbaar

Meer informatie

Voor Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming niveau 3 RO leer je als werkvoorbereider of bedrijfsleider ruimtelijke ontwikkeling (RO) elke praktische situatie te managen. Met alle risico’s en aansprakelijkheden.

De training van IPC bereidt je voor op het examen. Het examen bestaat uit een onderdeel meerkeuzevragen (1uur) en het opstellen van een Plan van Aanpak (1,5 uur). Beide componenten worden digitaal getoetst / verwerkt.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Inhoud van de Wettelijke Natuurbescherming
 • Herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde soorten en hun rust- en verblijfplaatsen
 • Beschermde gebieden en beschermde houtopstanden
 • Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving
 • Vrijstelling, gedragscode en ontheffing
 • Mitigeren en compenseren
 • Status van soorten
 • (beschermde soort, Rode lijst, doelsoort, wildsoort, schadesoort, invasieve exoten, etc.)
 • Type rust- en verblijfplaatsen en gebruik
 • Borging in eigen organisatie
 • Borging in contracten, inzet Standaard RAW 2015
 • Maken Plan van Aanpak
 • Communicatie en werkproces

Deze training is bestemd voor professionals die bij het voorbereiden, managen en aanbesteden van terreinbeheer en -onderhoud te maken hebben met beschermde flora en fauna. Deze professionals zijn actief voor opdrachtgevers of opdrachtnemers. Bijvoorbeeld bedrijfsleiders en werkvoorbereiders.

Bij voldoende resultaat voor het examen ontvangt je een landelijk erkend Stadswerk certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Stadswerk-certificaat

Voor European Tree Workers levert deze training 24 kennisuren op.

Tijdens onze opleidingen en trainingen maken we gebruik van verschillende leervormen, We stimuleren van elkaar te leren, wat in de praktijk leidt tot veel groepsinteractie. We ervaren dat deelnemers onderling kennis en ervaringen delen, wat waardevol kan zijn voor jouw dagelijkse praktijk. Ook hechten we veel belang aan de didactische vaardigheden van onze trainers en experts. Van hen kan je dan ook verwachten dat ze werken vanuit het motto ‘leren door te doen’.

Maximaal 12 personen

We beperken de groepsgrootte zodat je je veilig voelt in de groep om interactief deel te nemen. Ook waarborgen we op deze manier de kwaliteit van de training, zodat je het geleerde goed in de praktijk kan toepassen.

 • Vereniging Stadswerk Nederland is de vertegenwoordiger van gemeentelijke opdrachtgevers
 • Vereniging Stadswerk Nederland heeft de gemeentelijke gedragscode samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkelt.
 • Kwaliteitsborging is landelijk geregeld
 • IPC Groene Ruimte ondersteunt Stadswerk bij het beheren en ontwikkelen van de gedragscode en heeft directe lijnen met Rijksoverheid,waardoor in de trainingen zeer actuele informatie wordt gedeeld.
 • Bevordering van deskundigheid in de sector waardoor capaciteit beschikbaar komt om werkzaamheden zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren.

Startdata

Wettelijke Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling niveau 3

Kies een datum om je in te schrijven.

05 sep.
IPC Groene Ruimte
van 05 sep. tot 26 sep. 09:00 - 16:00
18 sep.
IPC Groene Ruimte
van 18 sep. tot 11 okt. 09:00 - 16:00
24 okt.
IPC Groene Ruimte
van 24 okt. tot 14 nov. 09:00 - 16:00

Referenties

Gerelateerde berichten

Er zijn geen gerelateerde berichten gevonden.

Hebben jij en je collega's dezelfde opleidingsbehoefte?

Of heb je liever dat IPC Groene Ruimte naar jouw bedrijfslocatie komt voor de training? Misschien is de opleidings- of trainingsbehoefte nét iets anders dan wat we aanbieden op onze website. Dan is een incompany training bij IPC Groene Ruimte de perfecte oplossing voor jou.

De voordelen van een incompany training bij IPC Groene Ruimte

Voordeliger: Een incompany training of opleiding is per deelnemer in de meeste gevallen voordeliger dan een open inschrijving. Je bespaart ook op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

Maatwerk: We stemmen het traject af op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden, zodat de training naadloos aansluit op jullie behoeften.

Locatie naar keuze: Of het nu bij jou op kantoor is of op onze trainingslocatie in Arnhem, de keuze is aan jou.

Erkend resultaat: Na het succesvol volgen van het maatwerktraject ontvangen jij en je collega's een verklaring van deelname, certificaat of diploma.

Teamspirit: Gezamenlijk leren draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de opgedane kennis en kunde.

Incompany op maat in 4 stappen:

 1. Overleg met onze trainers of opleidingsadviseurs: Bespreek situaties uit de werkpraktijk zodat de trainer hiermee aan de slag kan tijdens het traject.
 2. Combineer trainingen: Kies of je verschillende trainingen met elkaar wilt combineren.
 3. Bepaal de duur: Stel de duur per trainings- of opleidingsdag vast.
 4. Aan de slag: Je incompany traject is beklonken. Tijd om te beginnen!

Klaar om samen met je team een op maat gemaakte training te volgen? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een incompany traject bij IPC Groene Ruimte.