Fauna - faunacontroleur faunainspecteur

Wettelijke Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling niveau 4

Kies een onderdeel

Algemeen

Beschermde flora en fauna vereisen aandacht in ruimtelijke ontwikkeling (RO) omdat de bescherming wettelijk is geregeld. Bij een ruimtelijk ontwikkeling is de impact op de beschermde flora en fauna en hun rust- en verblijfplaatsen vaak groter dan bij bestendig beheer, dit omdat hierbij vaak sprake is van het opheffen van rust- en verblijfplaatsen.

Als planvormer of projectleider ben je in elk voortraject binnen de ruimtelijke ontwikkeling (RO) verantwoordelijk voor het managen en borgen van de regels voor omgang met flora en fauna zoals deze in wet zijn vastgelegd.

Aan jou de taak om te toetsen wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor jouw projecten inzake flora en fauna.

In de training van IPC Groene Ruimte leer je de in al jouw voorbereidingen voor planvorming, aanbesteding of uitvoering de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ toe te passen.

Per 1 januari 2024 is de Wettelijke natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet. De nieuwe wetgeving brengt verschillende veranderingen met zich mee. Dit betekent dat er wordt gewerkt met nieuwe lijsten van beschermde soorten, nieuwe werkmethoden en –instructies. In de Wettelijke natuurbescherming zijn ook gebieden en houtopstanden beschermd.

Dit zijn jouw voordelen

 • Ervaren praktijktrainers
 • Omgevingswet proof
 • Aantoonbaar vakbekwaam
 • 3,5 dagen
 • Start op: 18 sep. 2024
 • IPC Groene Ruimte
 • 1.230,00
Nog 2 plekken beschikbaar

Meer informatie

Na deelname aan deze training heb je inzicht in gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij ben je in staat om de flora- en faunarisico’s van te realiseren projecten in de buitenruimte te herkennen en conform de wet hiernaar te handelen.

Dit houdt in dat je de natuurwetgeving kan borgen in het planproces en het theoretisch kader weet toe te passen in de praktijk.

Je kunt de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ vertalen naar projectspecifieke en zorgvuldige realisatie, waarbij locatiekeuze en projectambitie zijn afgestemd op het wettelijk kader.

De volgende onderwerpen komen aan bod;

 • Introductie natuurwetgeving
 • Verdieping gebiedsbescherming en soortbescherming
 • In te zetten instrumenten (o.a. gedragscodes, ontheffingen)
 • Soortinformatie
 • Rust- en verblijfplaatsen
 • Werkproces: wie doet er wat
 • Planvoorbereiding en planvorming
 • Beoordelen natuurtoets
 • Opstellen uitvoerbaarheidstoets

Deze training is geschikt voor planvormers en projectleiders die de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ toepassen in alle voorbereidingen binnen de planvorming, aanbesteding of uitvoering van een project.

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Bij voldoende resultaat voor het examen ontvang je een landelijk erkend Stadswerk certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Voor ETW-ers levert deze training 24 hercertificeringspunten op 

Inclusief:

Digitaal Stadswerk erkend certificaat bij goed gevolg
Examen
Koffie, thee & lunch
24 ETW-hercertificeringspunten

Exclusief:

-

Tijdens onze opleidingen en trainingen maken we gebruik van verschillende leervormen, zoals onze Elektronische Leeromgeving (ELO) waar video, audio en tekst elkaar op interactieve wijze ontmoeten. We stimuleren van elkaar te leren, wat in de praktijk leidt tot veel groepsinteractie. We ervaren dat deelnemers onderling kennis en ervaringen delen, wat waardevol kan zijn voor jouw dagelijkse praktijk. Ook hechten we veel belang aan de didactische vaardigheden van onze trainers en experts. Van hen kan je dan ook verwachten dat ze werken vanuit het motto ‘leren door te doen’.

Maximaal 12 personen

We beperken de groepsgrootte zodat je je veilig voelt in de groep om interactief deel te nemen. Ook waarborgen we op deze manier de kwaliteit van de training/opleiding, zodat je het geleerde goed in de praktijk kan toepassen.

Startdata

Wettelijke Natuurbescherming Ruimtelijke Ontwikkeling niveau 4

Kies een datum om je in te schrijven.

18 sep.
IPC Groene Ruimte
van 18 sep. tot 11 okt. 09:00 - 16:00
24 okt.
IPC Groene Ruimte
van 24 okt. tot 14 nov. 09:00 - 16:00

Referenties

Gerelateerde berichten

Er zijn geen gerelateerde berichten gevonden.

Hebben jij en je collega's dezelfde opleidingsbehoefte?

Of heb je liever dat IPC Groene Ruimte naar jouw bedrijfslocatie komt voor de training? Misschien is de opleidings- of trainingsbehoefte nét iets anders dan wat we aanbieden op onze website. Dan is een incompany training bij IPC Groene Ruimte de perfecte oplossing voor jou.

De voordelen van een incompany training bij IPC Groene Ruimte

Voordeliger: Een incompany training of opleiding is per deelnemer in de meeste gevallen voordeliger dan een open inschrijving. Je bespaart ook op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

Maatwerk: We stemmen het traject af op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden, zodat de training naadloos aansluit op jullie behoeften.

Locatie naar keuze: Of het nu bij jou op kantoor is of op onze trainingslocatie in Arnhem, de keuze is aan jou.

Erkend resultaat: Na het succesvol volgen van het maatwerktraject ontvangen jij en je collega's een verklaring van deelname, certificaat of diploma.

Teamspirit: Gezamenlijk leren draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de opgedane kennis en kunde.

Incompany op maat in 4 stappen:

 1. Overleg met onze trainers of opleidingsadviseurs: Bespreek situaties uit de werkpraktijk zodat de trainer hiermee aan de slag kan tijdens het traject.
 2. Combineer trainingen: Kies of je verschillende trainingen met elkaar wilt combineren.
 3. Bepaal de duur: Stel de duur per trainings- of opleidingsdag vast.
 4. Aan de slag: Je incompany traject is beklonken. Tijd om te beginnen!

Klaar om samen met je team een op maat gemaakte training te volgen? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een incompany traject bij IPC Groene Ruimte.