Biodiversiteit - Adviseur Biodiversiteit & klimaat header

Adviseur Biodiversiteit & Klimaat – Alles wat je moet weten!

Droom jij van een carrière waarin je direct bijdraagt aan een duurzamere wereld? Als Adviseur Biodiversiteit & Klimaat maak jij het verschil in het herstellen en ontwikkelen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

1. Wat is een adviseur biodiversiteit & klimaat?

2. Wat doet een adviseur biodiversiteit & klimaat?

3. Wat is het salaris van een adviseur biodiversiteit & klimaat?

4. Hoe word je adviseur biodiversiteit & klimaat?

5. Tips voor een Adviseur biodiversiteit & klimaat

Wat is een adviseur biodiversiteit & klimaat?

Een adviseur biodiversiteit & klimaat is een professional die gespecialiseerd is in het adviseren van organisaties, overheden of andere belanghebbenden over het duurzaam herstellen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving, zoals ook de nationaal geldende Omgevingswet als doel heeft. Als adviseur heb je uitgebreide kennis over de nauwe relatie tussen biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

Als adviseur ben je hard nodig. Het verlies van biodiversiteit is een zorgwekkende trend met ernstige gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van ons (drink)water, de veerkracht van onze bodems, de verspreiding van ziektes en plagen, onze gezondheid, de overleving van soorten en zelfs de beschikbaarheid van voedsel. Kortom: de gezondheid en leefbaarheid van onze fysieke leefomgeving staan op het spel. Als adviseur biodiversiteit & klimaat is het jouw missie om deze uitdagingen aan te pakken.

Wat doet een adviseur biodiversiteit & klimaat?

De functieomschrijving van een adviseur Biodiversiteit & klimaat is dan ook alles behalve eenzijdig. Hieronder vatten we een aantal belangrijke taken samen.

Als adviseur biodiversiteit & klimaat:

 • Maak je de vertaalslag van strategisch beleid naar tactische planvorming en realisatie
 • Denk en werk je vanuit het doel van de Omgevingswet, oftewel: het duurzaam herstellen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat je op integrale wijze invulling geeft aan de opgaves waar we voor staan, met een goede omgevingskwaliteit als doel
 • Denk je vanuit het principe bronbestrijding, oftewel: niet het symptoom, maar de oorzaak pak je aan
 • Heb je kennis van natuurlijke processen zodat je hier je besluitvorming op kan baseren en mee kan onderbouwen
 • Beschik je over handvatten om ambities en doelen te vertalen naar haalbare effecten en bruikbare maatregelen
 • Denk je vanuit beoogde effecten en weet je daarvoor de juiste indicatoren te benoemen
 • Vervul je een leidende rol op bovenstaande thema’s

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

In de praktijk ziet het er zo uit dat je werkzaam bent in of met de fysieke leefomgeving, en jij als expert wordt ingezet als het gaat om biodiversiteit en klimaat. Bijvoorbeeld bij een gemeente die de uitdaging heeft om hitte-eilanden in de stad aan te pakken. Jij overziet wat er moet gebeuren om het hittestress-probleem integraal aan te vliegen, constant bruggen slaand naar wet- en regelgeving en besluitvorming en tussen verschillende domeinen die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte. Je snapt hoe je complex beleid vertaalt naar tactische plannen en uiteindelijk de realisatie.

Het kan ook zijn dat je als opdrachtnemer gevraagd wordt actief mee te denken over biodiversiteitsherstel in combinatie met mobiliteit en infrastructuur. Want hoe zorg je nu dat groenblauwe structuren sturend worden gemaakt bij de inrichting van de openbare ruimte, zonder dat dit bijvoorbeeld ten koste gaat van het openbaar vervoer in de regio?

Een andere mogelijkheid is dat je bijvoorbeeld werkzaam bent bij een bank, financiële instelling of accountantskantoor waarbij je wil begrijpen en inzichtelijk wil maken welke impact de bedrijfsvoering heeft op de fysieke leefomgeving. Ook in dit geval is een integrale blik essentieel. Met andere woorden: in verschillende scenario’s kan het zeer waardevol zijn om als adviseur biodiversiteit & klimaat binnen jouw organisatie actief te zijn.

Wat is het salaris van een adviseur biodiversiteit & klimaat?

Als adviseur biodiversiteit & klimaat werk je binnen een organisatie waarbij jij specialist bent op dit onderwerp. Wat je als adviseur bij een betreffende organisatie verdient, loopt dus zeer uiteen en hangt af van waar je werkt. Houd rekening met gemiddeld ongeveer €4.500 bruto per maand. Naarmate je meer ervaring opdoet, zal ook je salaris groeien. 

Hoe word je adviseur biodiversiteit & klimaat?

Om adviseur biodiversiteit & klimaat te worden, is ervaring met ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling of beheer van de fysieke leefomgeving handig, maar niet essentieel. Zelfs als je uit een andere sector komt en je je wil scholen tot deskundige op dit vlak, dan kan dat. Wel is het essentieel dat je in je werk te maken hebt met het ontwikkelen van een gezonde fysieke leefomgeving of het handen en voeten geven aan de Omgevingswet. Je bent in je werk verantwoordelijk voor uitvoeringsprogramma’s op het gebied van biodiversiteit en klimaat of je werkt in de financiële sector, waarbij je verdieping zoekt in de impact van biodiversiteit en klimaat op onze leefomgeving.

Om deskundig te worden op deze thema’s, volg je de 16-daagse opleiding Adviseur Biodiversiteit & Klimaat, bestaande uit 4 modules. In deze modules leer je over de basisprincipes van biodiversiteit en klimaat, natuurlijke processen, wetgeving en besluitvorming en tenslotte ga je aan de slag met een omgevingsanalyse.

Biodiversiteit
Opleiding

Tips voor een adviseur biodiversiteit & klimaat

Ben je geïnspireerd en nieuwsgierig, en wil je meer weten of aan de slag gaan als ETM? Hier zijn wat tips om verder te verkennen:

 • Bezoek informatiebijeenkomsten om je verder te oriënteren, zoals die van IPC Groene Ruimte
 • Raadpleeg het Leerwerkloket van het UWV en krijg vrijblijvend advies over omscholing of opleidingsmogelijkheden
 • Op zoek naar vacatures? Vraag ons naar de mogelijkheden. IPC Groene Ruimte heeft een ruim netwerk van organisaties en kan je op weg helpen bij het vinden van een baan

Handige links of documenten

 • Meetlat biodiversiteit
 • Training Biodiversiteit in de Praktijk
 • Opleiding NL Terreinlabel Expert
Ook adviseur biodiversiteit & klimaat worden?
Schrijf je in voor de opleiding
Opleiding