Banner ipc website

Partners en samenwerken

Samen een duurzame en gezonde leefomgeving creëren vraagt een andere kijk en nieuwe manier van samenwerken. IPC Groene Ruimte brengt kennis en ervaring van diverse partijen samen. In de vorm van co-creatie werken we aan de toekomst en de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers. IPC Groene Ruimte kiest voor strategische samenwerkingen met professionals, leveranciers, overheden, maatschappelijke instanties, studenten en gelijkgestemde organisaties. Zo hebben wij veel contacten met brancheorganisaties en verenigingen.


IPC website fauna groen boom gras laarzen faunabeheer uitleg

De vraagstukken waar we voor staan variëren. Hoe zorgen we gezamenlijk voor instroom van nieuwe vakmensen binnen onze sector? Hoe helpen we bij de transitie van kennis naar kunde? Hoe maken we de vertaling van wet- en regelgeving naar praktisch toepasbare oplossingen? Welke bijdragen kunnen organisaties leveren aan een duurzame toekomst? Hoe zijn medewerkers duurzamer inzetbaar? Etcetera….

Digitalisering brengt ook vraagstukken met zich mee. Hoe kunnen we slim omgaan met digitalisering en met welke partijen werken we hiervoor samen aan nieuwe standaarden en oplossingen.

IPC Groene Ruimte werkt samen met partners op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Daarnaast gaan onze samenwerkingen ook over de landsgrenzen. Een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking is het Interreg project waarbij IPC op Europees niveau werkt aan standaardisering van kwaliteitsniveaus. Het Erasmus+ is een programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. IPC neemt hieraan deel met als doel de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, vaardigheden te ontwikkelen en inzetbaarheid te bevorderen voor het creëren van gelijke kansen.

Regelmatig nemen wij het initiatief tot samenwerking. Zo vormen we bijvoorbeeld bij iedere opleidingen een begeleidingscommissie. Deze commissie stelt de eindtermen van de opleiding op en adviseert IPC Groene Ruimte over relevante zaken betreffende de opleiding. Daarnaast haakt IPC ook aan bij goede projecten en initiatieven.


IPC Groene Ruimte werkt onder andere samen met:

 • Gemeente Arnhem
 • Staatsbosbeheer
 • Rijksoverheid
 • Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
 • Vereniging Het Ree
 • Wageningen University & Research
 • Radboud Universiteit
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • EFESC
 • EAC
 • KPB-Isa