Banner ipc website

IPC Groene Ruimte: kenniscentrum in groene sector sinds 1952

IPC Groene Ruimte kent een rijke historie en deze gaat ver terug. Vanaf onze oprichting hebben wij proactief geacteerd op de groeiende vraag naar gespecialiseerde opleidingen en trainingen binnen de natuurlijke omgeving.

Onze oorsprong lag in het verstrekken van praktische vakopleidingen voor Heidemij, tegenwoordig bekend als advies- en ingenieursbureau Arcadis. We legden de nadruk op direct toepasbare kennis en vaardigheden in de ontwikkeling van bos- en natuurbeheer.

Ipc

Hierna volgde verzelfstandiging en werd de Bosbouw Praktijkschool geboren en verzorgen we trainingen en cursussen voor organisaties die actief zijn in bosbouw en natuurbeheer. Sinds 1970 is IPC gevestigd op de huidige locatie in het noorden van Arnhem, Schaarsbergen.

In 1994 is de Bosbouw Praktijkschool omgevormd tot het Innovatie- en Praktijkcentrum Groene Ruimte, het bekende IPC Groene Ruimte. Hiermee werd ook het portfolio uitgebreid en werd ingezet op ontwikkeling en het beheer van de gebouwde en de natuurlijke omgeving waar mensen en dieren prettig kunnen leven.

Door de evolutie van de sector hebben we ons aanbod aangepast en verbreed naar diverse gebieden zoals landschapsinrichting, natuurbeheer, faunabeheer, duurzaamheid, groene stadsontwikkeling en klimaat. Onze programma's zijn voortdurend vernieuwd om aan de veranderende behoeften te voldoen.

Beroemd om onze praktijkgerichte benadering, combineren we theoretische kennis met hands-on ervaring en actuele ontwikkelingen. Als opleider en kenniscentrum werken we nauw samen met praktijkexperts, onderzoeksinstituten en bedrijven om hoogwaardige opleidingen, advies en ondersteuning te bieden aan organisaties en zelfstandige professionals.

Met een rijke geschiedenis hebben we een stevige fundering als erkende opleider en kennisdeler.