Banner fauna website 2024

Onze visie en missie

Visie

Jij bent hard nodig, omdat de fysieke leefomgeving onder druk staat. De wereld gezond en leefbaar houden voor mens en dier door mensen, bedrijven en organisaties te stimuleren bewuster en zorgvuldiger met onze leefomgeving om te gaan, dat is onze visie. We willen een vitale aarde kunnen doorgeven aan de volgende generatie en geloven dat opleiden de wereld kan veranderen.


Missie

Wij zijn het opleidingsinstituut voor mensen van nu die werken aan de leefomgeving van morgen. Jaarlijks leiden wij duizenden professionals op. Als opleidingsinstituut vervullen we een belangrijke rol in het voorzien en doorgeven van kennis, maar ook in de transfer naar kunde. Het is onze missie om jouw kennis, vaardigheden en competenties te vergroten en versterken, zodat jij een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezonde, veilige fysieke leefomgeving.