DSC 9685

Onze expertise


Als opleidingsinstituut voor de leefomgeving is het onze missie om jou of jouw organisatie in staat te stellen om positieve bijdrage te leveren aan de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Nationaal staan we dan ook voor de uitdaging om hier invulling aan te geven, zoals vastgelegd in de Omgevingswet.

De leefomgeving van de toekomst

De Omgevingswet, samen met wereldwijde afspraken zoals Sustainable Development Goals (SDG) en de Europese Green Deal bepalen hoe onze fysieke leefomgeving er straks in de toekomst uitziet. Dat is nog best complex, omdat er veel verandert. Zo bekijkt de overheid alle onderdelen van de leefomgeving in samenhang. In tegenstelling tot voordat de Omgevingswet inwerking trad – waarbij de publieke ruimte domeinen kende. Het integrale karakter van deze nieuwe tijd, vraagt om andere, mogelijk nieuwe denk- en werkwijzen.

Doel van de Omgevingswet is om een duurzame, gezonde, en veilige leefomgeving te creëren, met een hoge omgevingskwaliteit. Dat is nodig, omdat onze fysieke leefomgeving onder druk staat. Denk aan biodiversiteitsverlies waardoor het klimaat verandert, onze bodem verarmt, voedselzekerheid en drinkwaterkwaliteit onder druk staan, droogte, overstromingsgevaar en het uitsterven van soorten op de loer liggen. Kortom: de gezondheid en leefbaarheid van onze natuurlijke omgeving staan op het spel.

Hoe onze deskundigheid jou kan helpen

We hebben bij IPC Groene Ruimte allerlei experts in huis. Zij ontwikkelen al jaren mensen, bedrijven en organisaties met opleidingen en trainingen en zijn deskundig op het groenblauwe snijvlak binnen de fysieke leefomgeving. Of je nu opdrachtgever, opdrachtnemer, werkgever of werknemer bent, ons doel is om jou of jouw organisatie de benodigde bagage te mee te geven om zelf aan de slag te gaan met een gezonde fysieke leefomgeving. 

De fysieke leefomgeving als één geheel

Onze expertisegebieden zijn onderliggend met elkaar verbonden in zowel ons aanbod als onze zienswijze. Met als doel jou of jouw organisatie op te leiden om invulling te kunnen geven aan wet- en regelgeving. Oftewel: jou in staat stellen om een positieve impact te maken op onze fysieke leefomgeving. 

Onze expertisegebieden

In het groenblauwe domein van de fysieke leefomgeving

 • Natuurwetgeving/Omgevingswet
 • Projectmanagement
 • Biodiversiteit en klimaat
 • Arbo en veiligheid
 • Boombeheer en -verzorging
 • Bos- en natuurbeheer
 • Faunabeheer
 • Communicatie
 • Groenbeheer en -inrichting
Onze experts
Bekijk hier welke experts jouw ontwikkeling mogelijk maken
Het team

Ontwikkelen door opleiden

Onze kracht ligt in organisatieontwikkeling, waarbij we samen kijken naar de opleidingsbehoeften binnen jouw organisatie. Of het nu gaat om uitvoerend, tactisch of strategisch denk- en werkniveau. Voor elke laag in de organisatie kunnen wij helpen met een opleidingsadvies waarmee de organisatie zich planmatig ontwikkelt. Bovendien zijn we inzetbaar als onafhankelijke procesbegeleider, bijvoorbeeld om te assisteren bij het beoordelen van adviezen en het helder krijgen van de beoogde effecten.

We zetten in op systeemverandering: van iets wat helemaal niet meer werkt, naar iets waarvan we nog niet weten of het werkt
Eddy Schabbink, trainer, ontwikkelaar en expert biodiversiteit & klimaat

Onze werkwijze

 1. Kennismaking: In deze fase maken we graag kennis met jou en je behoeften
 2. Opleidingsadvies: We bieden een op maat gemaakt advies dat aansluit bij jouw specifieke situatie of bij jou specifieke organisatie
 3. Trainingen of opleidingen: We verzorgen trainingen of opleidingen die gericht zijn op het vergroten van kennis en vaardigheden
 4. Evaluatie: We evalueren regelmatig om te zien of de gestelde doelen worden behaald
 5. Optimalisatie: Indien nodig passen we onze aanpak aan om de effectiviteit te maximaliseren
Direct naar ons aanbod?
Kennismaken, sparren of vragen?
Neem contact op
Contact