ETM banner boom stad

European Tree Manager | Opleiding (ETM)

Kies een onderdeel

Algemeen

Het bomenvak is volop in beweging en dat betekent onder andere dat van jou als professional steeds meer wordt verwacht. Daar waar in het verleden boombeheer vooral gericht was op kostenbeheersing en veiligheid zijn nu biodiversiteit, klimaatbeheersing en duurzaamheid de kernwoorden van het toekomstige boombeheer. En dan hebben we het nog niet eens over vaardigheden op het gebied van communicatie, onderhandelen en leidinggeven.

Na de opleidingen tot European Tree Worker en European Tree Technician ontwikkelt IPC Groene Ruimte nu een opleiding tot EuropeanTree Manager. Vanwege de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en klimaat wordt van beleidsmakers een visie op het lokale of regionale bomenbestand verwacht. Deze kennis is er niet altijd, dus besloot IPC Groene Ruimte hiervoor in samenwerking met overheid en het bedrijfsleven een opleiding in te richten; European Tree Manager.

Algemeen
Als European Tree Manager ga je aan het werk bij een gemeente, provincie, waterschap of een andere (groot) terrein eigenaar. Vaak maak je deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte dat naast bomen ook ander groen, water, riolering, straatverlichting, bos, natuur, landschap en verkeerswegen onderhoud. Samenwerking is binnen deze rol erg belangrijk en een onmisbare eigenschap van de ETM’er.

De uitdaging
De primaire taak als ETM’er is het beheren van boombestanden van overheden en andere groot terrein eigenaren. Je zorgt voor een gezond en divers bomenbestand, schrijft beheer- en beleidsplannen en bent binnen de organisatie hét aanspreekpunt op het gebied van bomen. Tevens ben je goed in het communiceren zowel intern als met burgers en andere belanghebbenden. Daarnaast heb je gedegen kennis van andere, aan bomen en groen gerelateerde, werkvelden. De ETM’er is verantwoordelijk van het beheer van alle bomen en houtige opstanden binnen het beheergebied, van enkele boom tot bosopstanden. Dit betekent dat je ook op het gebied van bosbeheer de nodige kennis moet hebben.

Dit zijn jouw voordelen

  • Duurzaamheid en Klimaat
  • Ervaren praktijktrainers
  • Inhoud op beleid en strategie

Meer informatie

De opleiding is opgesplitst in twee niveaus, de A (basis) module en de B (gevorderde) module deze volg je achter elkaar.

De eerste helft van de opleiding zal aandacht worden besteed aan de basis- kennis, vaardigheden en houdingen van de aspirant ETM’er. In de B module wordt hier verder op ingegaan en wordt er voortgeborduurd op de eerder verworven kennis en vaardigheden.

Zoals gezegd moet de ETM’er niet alleen kennis van bomen hebben maar ook van mensen, organisaties en communicatievormen, hier wordt in de opleiding dan ook uitgebreid aandacht aan besteedt.

De ELO (elektronische leeromgeving) zal een belangrijk onderdeel uitmaken van de opleiding. In de ELO komen aanvullende informatie en te maken opdrachten te staan. Ook bouwen de cursisten in de ELO vanaf dag 1 een portfolio op wat ze gedurende de opleiding zullen aanvullen en wat aan het eind van de opleiding dient als examenstuk.

Start en duur opleiding
De ETM opleiding bestaat uit dertig lesdagen en start jaarlijks in september. Na afronding van de opleiding zal het examen plaatsvinden. Er is in de opleiding gekozen voor een vaste lesdag per week en geen aaneengesloten lesdagen.

Deze opleiding is geschikt voor boombeheerders of toekomstig boombeheerders die net een stap verder willen gaan. De opleiding is opgesplitst in twee niveaus, de A (basis) module en de B (gevorderde) module deze volg je achter elkaar. 

Werkervaring in de groenvoorziening/boomverzorging is een pré. Ook is instroom en omscholing vanuit andere sectoren mogelijk. Het is dan belangrijk is om een werkplek, stage of andere vorm van praktische werkervaring te organiseren.

IPC kan bemiddelen bij het vinden van een werkervarings- of stageplaats.

Het bomenvak is volop in beweging en dat betekent onder andere dat van jou als professional steeds meer wordt verwacht. Daar waar in het verleden boombeheer vooral gericht was op kostenbeheersing en veiligheid zijn nu biodiversiteit, klimaatbeheersing en duurzaamheid de kernwoorden van het toekomstige boombeheer.

Gedurende de opleiding bouwt de toekomst ETM-er zijn of haar portfolio op welke aan het eind van de opleiding dient als examenstuk.

Na het positief afronden van de opleiding ben je in het bezit van het ETM-certificaat.

Tijdens onze opleidingen en trainingen maken we gebruik van verschillende leervormen, zoals onze Elektronische Leeromgeving (ELO) waar video, audio en tekst elkaar op interactieve wijze ontmoeten. We stimuleren van elkaar te leren, wat in de praktijk leidt tot veel groepsinteractie. We ervaren dat deelnemers onderling kennis en ervaringen delen, wat waardevol kan zijn voor jouw dagelijkse praktijk. Ook hechten we veel belang aan de didactische vaardigheden van onze trainers en experts. Van hen kan je dan ook verwachten dat ze werken vanuit het motto ‘leren door te doen’.

Referenties

Gerelateerde berichten

Er zijn geen gerelateerde berichten gevonden.

Hebben jij en je collega's dezelfde opleidingsbehoefte?

Of heb je liever dat IPC Groene Ruimte naar jouw bedrijfslocatie komt voor de training? Misschien is de opleidings- of trainingsbehoefte nét iets anders dan wat we aanbieden op onze website. Dan is een incompany training bij IPC Groene Ruimte de perfecte oplossing voor jou.

De voordelen van een incompany training bij IPC Groene Ruimte

Voordeliger: Een incompany training of opleiding is per deelnemer in de meeste gevallen voordeliger dan een open inschrijving. Je bespaart ook op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

Maatwerk: We stemmen het traject af op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden, zodat de training naadloos aansluit op jullie behoeften.

Locatie naar keuze: Of het nu bij jou op kantoor is of op onze trainingslocatie in Arnhem, de keuze is aan jou.

Erkend resultaat: Na het succesvol volgen van het maatwerktraject ontvangen jij en je collega's een verklaring van deelname, certificaat of diploma.

Teamspirit: Gezamenlijk leren draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de opgedane kennis en kunde.

Incompany op maat in 4 stappen:

  1. Overleg met onze trainers of opleidingsadviseurs: Bespreek situaties uit de werkpraktijk zodat de trainer hiermee aan de slag kan tijdens het traject.
  2. Combineer trainingen: Kies of je verschillende trainingen met elkaar wilt combineren.
  3. Bepaal de duur: Stel de duur per trainings- of opleidingsdag vast.
  4. Aan de slag: Je incompany traject is beklonken. Tijd om te beginnen!

Klaar om samen met je team een op maat gemaakte training te volgen? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een incompany traject bij IPC Groene Ruimte.

Adviseur Biodiversiteit en Klimaat | Opleiding

training Biodiversiteit en klimaat: ze zijn onlosmakelijk met elkaar en onze fysieke leefomgeving verbonden. Wat betekent de afname van biodiversiteit voor onze (drink)waterkwaliteit, de weerbaarheid van onze bodem en ons water, ziektes en plagen, onze gezondheid en voedselvoorziening? Hoe zorgen we dat de fysieke leefomgeving gezond en leefbaar blijft met de verschillende opgaven waar we als mens voor staan? Zie jij het als jouw nieuwe missie om hiermee aan de slag te gaan? Laat je in 16 lesdagen scholen tot Adviseur Biodiversiteit & Klimaat. Dit ga je leren: Je leert de vertaalslag te maken van strategisch beleid naar tactische planvorming en realisatieJe leert te denken en werken vanuit het doel van de Omgevingswet, oftewel: het duurzaam herstellen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat je op integrale wijze invulling gaat geven aan de opgaves waar we voor staan met een goede omgevingskwaliteit als doelJe gaat kennis opdoen over natuurlijke processen zodat je hier je besluitvorming op kan baseren en mee kan onderbouwenJe krijgt concrete handvatten om ambities en doelen te vertalen naar haalbare effecten en bruikbare maatregelenJe gaat lesstof toepassen op een actuele, door jezelf ingebrachte casusAan het einde van de opleiding heb je een leidende en adviserende rol op deze thema’s 0,00

European Tree Technician | Opleiding (ETT)

Cursus De European Tree Technician (ETT) is de boomadviseur die allround inzetbaar is bij vraagstukken omtrent bomen. Als ETT kan je in Nederland en andere Europese landen ingezet worden voor uitdagende functies zoals boomadviseur, onderzoeker, boombeheerder, coördinator en/of toezichthouder op de realisatie van werkzaamheden aan en rondom bomen. Om goed voorbereid aan het ETT-examen deel te nemen en je slagingskans te vergroten, kan je deelnemen aan de ETT-opleiding. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een persoonlijk intake gesprek waarbij een persoonlijk opleidingsplan wordt samengesteld zodat je optimaal bent voorbereid voor het examen en het werken als ETT in de praktijk. Hercertificering De European Tree Technician (ETT) moet zich, net zoals de European Tree Worker, hercertificeren. Met ingang van 2022 is het certificaat drie jaar geldig (t/m december 2025). Wil je ETT blijven, dan dien je 45 uur aan bijscholing te volgen.  Start april 2025 Instromen in de opleiding is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden De European Tree Technician opleiding bij IPC Groene Ruimte start jaarlijks in april. Instroom in de opleiding is in veel gevallen mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Mark van Essen, tel. 026-3550100 0,00