Biodiversiteit

Biodiversiteit in de praktijk

Kies een onderdeel

Algemeen

Biodiversiteit omvat alle verschillende levensvormen op aarde. Het woord "bio" betekent leven, en "diversiteit" staat voor variatie. Biodiversiteit geeft de verscheidenheid aan planten, dieren en insecten binnen een leefgebied weer, zonder onderscheid tussen gewenste en ongewenste, of zeldzame en veelvoorkomende soorten. Samen vormen al deze soorten een meer of minder biodivers gebied.

Biodiversiteit dient vaak als indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Het vergelijken van biodiversiteit met historische gegevens of vergelijkbare gebieden geeft inzicht in de ecologische gezondheid. Diverse soorten houden de natuur in balans en maken deze veerkrachtig, gezond en productief.

Biodiversiteit onder druk

In Nederland en wereldwijd staat de bodembiodiversiteit onder druk door bodemverdichting, verdroging, chemische middelen, stikstofdepositie en overbemesting. Deze factoren verminderen de veerkracht en weerbaarheid van de bodem. Ook waterbiodiversiteit lijdt onder vergelijkbare problemen.

Ecologie, de wetenschap van de wisselwerking tussen organismen en niet-biologische factoren, is cruciaal. Kennis van abiotische factoren zoals bodem, water, lucht, licht en temperatuur in relatie tot planten, dieren en micro-organismen vormt de basis van natuurlijke processen.

Waarde van natuur

De mens ziet de natuur vaak als een onuitputtelijke bron van ecosysteemdiensten, zonder te erkennen welke gevolgen dat heeft. Pavan Sukhdev, een Indiase milieueconoom, verwoordde dit treffend: "We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free." Dit inzicht heeft geleid tot meer aandacht voor de waarde van natuur.

Het verlies van biodiversiteit bedreigt de levering van ecosysteemdiensten, ons natuurlijk kapitaal. Om dit te stoppen en de natuur te herstellen, is kennis en kunde nodig op alle niveaus van overheid en bedrijfsleven.

Dit zijn jouw voordelen

 • Ervaren praktijktrainers
 • Inzicht in natuurlijke processen
 • Basiskennis biodiversiteit
 • Waardevolle toevoeging in kennis
 • 2 dagen
 • Start op: 12 sep. 2024
 • IPC Groene Ruimte
 • 840,00
Nog 9 plekken beschikbaar

Meer informatie

Het doel van de training Biodiversiteit in de praktijk is tweeledig:

 1. Begrip ontwikkelen van de natuurlijke processen die verantwoordelijk zijn voor de biodiversiteit
 2. Praktische richtlijnen verwerven die voortkomen uit deze natuurlijke processen, ter ondersteuning van de bevordering van biodiversiteit

De relatie tussen natuurlijke processen en biodiversiteit is niet altijd eenvoudig te overzien. In deze training werken we daarom toe naar het begrijpen van deze processen die verantwoordelijk zijn voor de diversiteit aan soorten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Definitie en het belang van biodiversiteit
 • Belangrijke voorwaarden die biodiversiteit sterk beïnvloeden
 • Criteria die de mate van soortenrijkdom bepalen
 • Essentiële begrippen die belangrijk zijn in relatie tot biodiversiteit
 • Praktische richtlijnen (condities creëren) voor de inrichting, beheer en onderhoud om biodiversiteit te ontwikkelen
 • Inzicht in verschillende vormen van beheer en hun effect op biodiversiteit
 • De sterke relatie tussen biodiversiteit en actuele thema’s zoals verzuring, verzilting, verdroging, vernatting, verarming en verrijking
 • De nauwe band tussen biodiversiteit en de ecosysteemdiensten
 • De inzet van groen en blauw als middel om niet alleen biodiversiteit te verbeteren, maar ook om onze fysieke leefomgeving te versterken

De training Biodiversiteit in de Praktijk biedt essentiële nieuwe kennis voor beleidsvorming, beheer en onderhoud van gebieden. Voor een beleidsmedewerker kan het verhelderend zijn om praktijkvoorbeelden te horen van uitvoerende medewerkers, die direct verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Omgekeerd kan het voor uitvoerend personeel verhelderend zijn om te begrijpen hoe het beleid omgaat met biodiversiteit. Uiteindelijk zorgt de meetlat voor een objectieve invulling van beleid, beheer en uitvoering.

De training is toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij groenbeheer, direct of indirect. Het is dus niet alleen bedoeld voor beheerders, ecologen, vakmensen en ontwerpers, maar ook voor andere belanghebbenden. De training gaat verder dan het alleen presenteren van feitenkennis; het biedt inzicht in de belangrijkste indicatoren die bijdragen aan een de soortenrijkdom. Deze indicatoren dienen als praktische richtlijnen voor effectief groenbeheer.

Verklaring van deelname

Inclusief:

Lesstof
Meetlat Biodiversiteit
Koffie / thee en lunch

Tijdens onze opleiding maken we gebruik van verschillende leervormen, zoals onze Elektronische leeromgeving (ELO) waar video, audio en tekst elkaar op interactieve wijze ontmoeten. We stimuleren van elkaar te leren, wat in de praktijk leidt tot veel groepsinteractie. We ervaren dat deelnemers onderling kennis en ervaringen delen, wat waardevol kan zijn voor jouw dagelijkse praktijk. Ook hechten we veel belang aan de didactische vaardigheden van onze trainers en experts. Van hen kan je dan ook verwachten dat ze werken vanuit het motto 'leren door te doen.

Maximaal 12 personen

We beperken de groepsgrootte zodat je je veilig voelt inde groep om interactief deel te nemen. Ook waarborgen we op deze manier de kwaliteit van de training, zodat je het geleerde goed in de praktijk kan toepassen

Startdata

Biodiversiteit in de praktijk

Kies een datum om je in te schrijven.

12 sep.
IPC Groene Ruimte
van 12 sep. tot 19 sep. 09:00 - 16:00
26 nov.
IPC Groene Ruimte
van 26 nov. tot 03 dec. 09:00 - 16:00

Referenties

Hebben jij en je collega's dezelfde opleidingsbehoefte?

Of heb je liever dat IPC Groene Ruimte naar jouw bedrijfslocatie komt voor de training? Misschien is de opleidings- of trainingsbehoefte nét iets anders dan wat we aanbieden op onze website. Dan is een incompany training bij IPC Groene Ruimte de perfecte oplossing voor jou.

De voordelen van een incompany training bij IPC Groene Ruimte

Voordeliger: Een incompany training of opleiding is per deelnemer in de meeste gevallen voordeliger dan een open inschrijving. Je bespaart ook op reistijd, reiskosten en verloren arbeidsuren.

Maatwerk: We stemmen het traject af op jouw organisatie en bedrijfsspecifieke omstandigheden, zodat de training naadloos aansluit op jullie behoeften.

Locatie naar keuze: Of het nu bij jou op kantoor is of op onze trainingslocatie in Arnhem, de keuze is aan jou.

Erkend resultaat: Na het succesvol volgen van het maatwerktraject ontvangen jij en je collega's een verklaring van deelname, certificaat of diploma.

Teamspirit: Gezamenlijk leren draagt bij aan de onderlinge interactie en zorgt voor een betere opname en toepassing van de opgedane kennis en kunde.

Incompany op maat in 4 stappen:

 1. Overleg met onze trainers of opleidingsadviseurs: Bespreek situaties uit de werkpraktijk zodat de trainer hiermee aan de slag kan tijdens het traject.
 2. Combineer trainingen: Kies of je verschillende trainingen met elkaar wilt combineren.
 3. Bepaal de duur: Stel de duur per trainings- of opleidingsdag vast.
 4. Aan de slag: Je incompany traject is beklonken. Tijd om te beginnen!

Klaar om samen met je team een op maat gemaakte training te volgen? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden van een incompany traject bij IPC Groene Ruimte.