Robby van den Broek min

Biodiversiteit & klimaat "Keep it simple: gebruik dat groen, 't groei vanzelf en de effecten zijn bewezen positief"

Onderwerpen
Interview
Deelnemer in beeld
6 februari 2024
Robby van den Broek min

In de serie Deelnemer in Beeld spreken we mensen die besluiten hun kennis te verbreden of het roer om te gooien. De deelnemers volgen een opleiding of training bij IPC Groene Ruimte of hebben die onlangs afgerond, waarbij we hen vragen hun licht te laten schijnen over wat de opleiding of training hen brengt in de dagelijkse praktijk. Vandaag is het woord aan Robby van den Broek, deelnemer van het eerste uur aan de dit schooljaar gelanceerde opleiding Biodiversiteit & Klimaat.

Robby is senior adviseur duurzame leefomgeving bij Roelofs, een bedrijf dat te boek staat als ingenieursbureau en aannemersbedrijf in de infrastructuur. “Dat maakt het onderscheidend van andere bedrijven, omdat we op zowel uitvoerend als adviserend niveau opereren. Ik ontferm mij bij Roelofs Advies & Ontwerp over twee onderdelen binnen de openbare ruimte: circulaire economie en onderdeel groen. Mooie thema’s die mij veel werkplezier geven.”

Wat zette jou aan om deze opleiding te volgen?
“Ik ben milieuchemisch opgeleid en weet van alles over processen in de bodem en lucht. Zo verzorg ik wekelijks trainingen over stikstofdepositie in Natura2000-gebieden, waarvan biodiversiteit een belangrijk onderdeel is. Ik probeer de fysieke leefomgeving anders in te richten dan het op deze manier gaat. Zo stuur ik aan op een inrichting die goed is voor zowel natuur, economie en mens. Daarbij speelt de ontwerplevensduur een essentiële rol.”

'BIODIVERSITEIT IS EEN CONTAINERBEGRIP EN WORDT DOOR NIEMAND GOED OPGEPAKT'

“Online kwam ik deze opleiding tegen. Biodiversiteit is een containerbegrip en wordt niet goed opgepakt, door wie dan ook niet. Ik wil handen en voeten geven en structuur aanbrengen, want wat is nou biodiversiteit? En hoe pas je biodiversiteit toe in de openbare ruimte zonder mobiliteit en noodzakelijke verhardingen tekort te doen? Ik kom uit de civiele wereld en zie in waarom vergroenen belangrijk is, juist voor bijvoorbeeld klimaatadaptieve maatregelen, sterker nog: voor de hele leefomgeving. Dat maakt dat ik gekozen heb voor deze opleiding. Om extra kennis en meer haakjes te vinden om opdrachtgevers te overtuigen.”

En vind je die?
“Ik zou graag zien dat professionals uit andere sectoren die werken aan de openbare ruimte ook aansluiten. Het is de bedoeling om juist hen over de streep te trekken en te overtuigen van hoe belangrijk het is om een biodiverse omgeving te creëren. De mensen die nu zijn aangesloten bij de opleiding die weten dat wel. Integrale kennis wordt steeds belangrijker. Als je die niet hebt, kan je je ook niet verplaatsen in de schoenen van iemand anders die andere belangen heeft. Voor groene mensen wordt het belangrijk dat zij mensen uit andere disciplines mobiliseren en zeggen: joh, kom leren over hoe groen meer waarde kan geven.”

'KIEZEN VOOR GROEN BETEKENT MINDER KOSTEN VOOR BV NEDERLAND'

“We kampen steeds vaker met verdroging, een lage grondwaterstand, watertekort, mensen die ziek worden. Ik denk dan: keep it simple, gebruik dat groen. Het groeit vanzelf en de effecten op fijnstofafvang, wateropname, biodiversiteit, waarde van je huis en vergroten van flora en fauna zijn bewezen positief. Kiezen voor groen betekent minder kosten voor BV Nederland. Dan heb je mensen nodig die aan het roer zitten en overtuigd zijn dat groen het moet doen. Met een paar succesprojecten kom je al een heel eind. Juist door het meetbaar te maken kun je anderen meenemen om het vliegwiel te laten draaien.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?
“Bij Roelofs hebben al een paar voorbeelden van hoe investeren in groen uiteindelijk geld oplevert. Zo hadden we laatst een opdrachtgever waarin we in het ontwerp voor een half miljoen euro aan groenmaatregelen voorstelden. In eerste instantie ging deze opdrachtgever daar niet in mee. Als reactie daarop besloten we een kostenbatenanalyse te maken op de langere termijn. Daar kwam uit naar voren dat de opdrachtgever binnen vijf jaar, vijf miljoen euro zou terugverdienen. Binnen vijf jaar! Dat levert dus het tienvoudige op. Dat heeft te maken met minder ziektekosten, minder rioolbelasting, de WOZ-waarde die omhoog schiet, meer recreatie waar ondernemers weer voordeel van ondervinden. Als gevolg van deze kostenbatenanalyse is hij overstag gegaan, toen was het geen geldkwestie meer.”

Wat zou je professionals die biodiversiteit in hun aandachtgebied hebben, willen meegeven?
“Ik zou willen zeggen: sta ervoor open om de uitdagingen integraal te benaderen, en kijk dan niet alleen naar je eigen vakgebied. Bekijk ze vanuit allerlei disciplines zoals klimaat, energie, circulaire economie en civieletechniek: dat maakt je eigen vak veel leuker. Dat is helemaal niet eng, maar juist geweldig leuk. Het belang van het integreren van groen en het verbeteren van biodiversiteit in een ontwerp wordt dan sneller begrepen en geaccepteerd.”

Kiezen voor groen betekent minder kosten voor BV Nederland

“We kampen steeds vaker met verdroging, een lage grondwaterstand, watertekort, mensen die ziek worden. Ik denk dan: keep it simple, gebruik dat groen. Het groeit vanzelf en de effecten op fijnstofafvang, wateropname, biodiversiteit, waarde van je huis en vergroten van flora en fauna zijn bewezen positief. Kiezen voor groen betekent minder kosten voor BV Nederland. Dan heb je mensen nodig die aan het roer zitten en overtuigd zijn dat groen het moet doen. Met een paar succesprojecten kom je al een heel eind. Juist door het meetbaar te maken kun je anderen meenemen om het vliegwiel te laten draaien.”

Kan je daar een voorbeeld van geven?
“Bij Roelofs hebben al een paar voorbeelden van hoe investeren in groen uiteindelijk geld oplevert. Zo hadden we laatst een opdrachtgever waarin we in het ontwerp voor een half miljoen euro aan groenmaatregelen voorstelden. In eerste instantie ging deze opdrachtgever daar niet in mee. Als reactie daarop besloten we een kostenbatenanalyse te maken op de langere termijn. Daar kwam uit naar voren dat de opdrachtgever binnen vijf jaar, vijf miljoen euro zou terugverdienen. Binnen vijf jaar! Dat levert dus het tienvoudige op. Dat heeft te maken met minder ziektekosten, minder rioolbelasting, de WOZ-waarde die omhoog schiet, meer recreatie waar ondernemers weer voordeel van ondervinden. Als gevolg van deze kostenbatenanalyse is hij overstag gegaan, toen was het geen geldkwestie meer.”

Wat zou je professionals die biodiversiteit in hun aandachtgebied hebben, willen meegeven?
“Ik zou willen zeggen: sta ervoor open om de uitdagingen integraal te benaderen, en kijk dan niet alleen naar je eigen vakgebied. Bekijk ze vanuit allerlei disciplines zoals klimaat, energie, circulaire economie en civieletechniek: dat maakt je eigen vak veel leuker. Dat is helemaal niet eng, maar juist geweldig leuk. Het belang van het integreren van groen en het verbeteren van biodiversiteit in een ontwerp wordt dan sneller begrepen en geaccepteerd.”

De opleiding Biodiversiteit & Klimaat is onderdeel van de gelijknamige leerlijn en richt zich tot beheerders, toezichthouders, projectleiders, adviseurs en vakspecialisten op zowel het groene als het blauwe vakgebied. Kortom: medewerkers die in hun dagelijkse werk invulling geven aan onze fysieke leefomgeving waarin herstel en ontwikkeling van biodiversiteit en klimaat centraal staan. Meer weten? Ga naar de opleidingspagina of download de opleidingsflyer.

Terug naar overzicht