Banner ipc website

Erkende opleidingen en trainingen van IPC Groene Ruimte

Als opleider en kennispartner beschikt IPC Groene Ruimte over diverse denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Bovendien is IPC Groene Ruimte voor diverse overheden, brancheorganisaties en -verenigingen een belangrijke partner in Nederland. We adviseren en helpen hen bij het opstellen van gedragscodes en/of het opstellen of aanpassen van landelijke, regionale of lokale wet- en regelgeving.

Fauna - boom - groen - inspecteur - controleur

Erkende diploma’s en certificaten

Als exameninstituut is IPC Groene Ruimte aangewezen bevoegd om beroepsonderwijs te verzorgen. Dit betekent dat IPC erkende diploma’s, en bij accreditatie getuigschriften en certificaten mag uitgeven. De diploma’s, certificaten en getuigschriften zijn gelijkgesteld aan die van andere reguliere onderwijsinstellingen en branche erkend.

Begeleidingscommissie

De opleidingen en trainingen van IPC Groene Ruimte voldoen aan een hoge standaard. Om er zeker van te zijn dat de opleidingen en trainingen voldoen aan de eisen die jij stelt en de eisen die de sector stelt aan opgeleid personeel, wordt er een begeleidingscommissie gevormd. Per vakgebied is er een andere begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie is aangewezen om de eindtermen van de betreffende training of opleiding vast te stellen. Gedurende de opleiding en training wordt de begeleidingscommissie door IPC geïnformeerd en worden de eindtermen getoetst.

National Agency

IPC Groene Ruimte is door European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC) geaccrediteerd als National Agency van Nederland. EFESC is een ledenorganisatie van vertegenwoordigers en organisaties, actief in bos- en natuurbeherende sector, die de certificeringsprocessen voor vaardigheden en verworven competenties op nationaal niveau beheren en controleren.

Een organisatie kan alleen een ECC certificaat uitreiken indien zij hiervoor geaccrediteerd is. In Nederland kan deze accreditatie alleen door IPC Groene Ruimte uitgegeven worden. De Europese organisatie EFESC heeft hiervoor criteria opgesteld waaraan IPC ruimschoots voldoet. IPC Groene Ruimte heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor opleiden en toetsing op continu en uniform niveau. .Deze samenwerking waarborgt de handhaving van de kwaliteitsstandaarden op het gebied van opleiden en van toetsing op nationaal én op Europees niveau.

Boom - ETT

Branche-erkenningen

Verschillende van onze opleidingen en trainingen zijn erkend door brancheorganisaties. IPC Groene Ruimte werkt onder meer samen met Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en Koninklijke Vereniging van Hoveniet en Groenvoorzieners (VHG). 

In bepaalde branches en beroepen is het verplicht om per jaar of periodiek een hercertificering te doen. Vraag onze opleidingsadviseurs naar de branche-erkenningen.

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Bekijk hier de missie van de NRTO.