Banner ipc website

Sustainable Development Goals

De wereld verandert in een rap tempo. De veranderingen brengen maatschappelijke uitdagingen met zich mee. De SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

De SDG's zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Deze mondiale agenda bestaat uit vijf essentiële componenten ofwel de 5 P’s: people, planet, prosperity, partnership en peace. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

SDG Cirkel NL website

Kansen in onderwijs

IPC Groene Ruimte biedt kansen op het gebied van onderwijs. Onze missie is het opleiden van mensen die zich bezighouden met onze leefomgeving zodat zij zich kunnen focussen op de leefomgeving van morgen. Middels onze trainingen en opleidingen geven we deelnemers de kennis en leren we ze vaardigheden aan om een succesvolle bijdrage te leveren aan uitdagingen en duurzaamheidsdoelen.

SDG's en IPC

IPC Groene Ruimte zet zich in om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onderwijs is voor IPC de belangrijkste pijler om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en verduurzaming. Onderstaande doelen zijn, naast het geven van onderwijs, bepalend voor onze organisatie.