Sonny Duijn 3

Biodiversiteit & klimaat "Meer urgentie op biodiversiteit nodig"

Onderwerpen
Deelnemer in beeld
Case
22 mei 2024
Sonny Duijn 3

In de serie Deelnemer in Beeld spreken we mensen die besluiten hun kennis te verbreden of het roer om te gooien. De deelnemers volgen een opleiding of training bij IPC Groene Ruimte of hebben die onlangs afgerond, waarbij we hen vragen hun licht te laten schijnen over wat de opleiding of training hen brengt in de dagelijkse praktijk. Vandaag is het woord aan Sonny Duijn, deelnemer van het eerste uur aan de dit schooljaar gelanceerde opleiding Ambassadeur Biodiversiteit & Klimaat.

Sonny is vermoedelijk de meest vreemde eend in de bijt binnen de opleiding Ambassadeur Biodiversiteit & Klimaat. Hij rolde via de Financiële Telegraaf het bankwezen in, waar hij sinds halverwege 2023 een functie bekleedt als adviseur biodiversiteit bij ABN AMRO.

Gezien we allemaal een verantwoordelijkheid dragen in hoe we de wereld achterlaten voor volgende generaties, is Sonny met zijn achtergrond juist een grote aanwinst. De sleutel tot een duurzame leefomgeving ligt immers niet alleen in handen van de mensen uit het groene vakgebied. "Ik denk dit ook voor ‘niet-groen personeel’' een hele nuttige opleiding zou zijn. Het belang is nog zoveel breder”, meent Sonny.

Wat bewoog jou om deze opleiding te volgen?

"In mijn werk heb ik veel te maken met biodiversiteit. In mijn vorige rol heb ik met andere betrokkenen de impact van de Nederlandse economie en de bedrijfstakken op biodiversiteit onderzocht, zodat we hier meer inzicht in kregen. Bij dat onderzoek konden we luchtvervuiling, watervervuiling, landgebruik en de uitstoot van broeikasgassen meenemen; een deel van de aanjagers van biodiversiteitsverlies. De verloren waarde aan ecosysteemdiensten kwam in 2020 uit op 40 miljard euro, waarbij de meeste impact in het buitenland zit.”

De verloren waarde aan ecosysteemdiensten kwam in 2020 uit op 40 miljard euro, waarbij de meeste impact in het buitenland zit

“Daarnaast heb ik bijgedragen aan een actieplan over de stappen die wij hierin gaan zetten en werk hier met verschillende delen van de bank aan. Om mijn kennis rondom biodiversiteit verder te verdiepen, ben ik deze opleiding gaan volgen. Ik had Eddy Schabbink (ontwikkelaar en trainer van de opleiding, red.) al ontmoet voordat de opleiding begon, zodoende kwam ik er vervolgens mee in aanraking. "

Wat brengt jou de opleiding?

"Met de opleiding wil ik een koppeling naar de bank maken, waarbij de verdere verdieping van groot belang is. Als dienstverlener werkt het zo dat de ecologische impact zich vooral manifesteert via klanten. We gaan activiteiten beter toetsen op hun biodiversiteitsimpact, willen helpen om die te verlagen, en kunnen ook met leningvoorwaarden een stimulans geven. Dit is een cruciaal leerproces, waarmee we de milieu-impact kunnen verlagen en klanten helpen met de gezamenlijke transitie en het anticiperen op toekomstige wetgeving. We kijken daarbij overkoepelend en hebben focustrajecten voor de agrarische sector en de gebouwde omgeving. Verdieping en inspiratie helpt zeker.”

"Wat ik bijvoorbeeld sterk vind aan de opleiding is dat we diep ingaan op de materie, zoals verzuring en welke invloed dat heeft op bodemprocessen, het belang van groene of blauwe verbindingen en de successiestadia. Het bodemvoedselweb vind ik een betoverend onderwerp. In de middag gaan we vaak op pad, bijvoorbeeld de Veluwe op om effecten van droogte en verzuring te zien, bodemlagen en grondwaterstanden te bekijken, of de invloed van abiotiek op vegetatie te bespreken. Daardoor gaat de lesstof leven. Wat je leert is soms taai, maar vooral als je dat ook in de praktijk ziet, is dat inspirerend. Ook waardevol vind ik de gesprekken die je onderling voert. De interessante uitgewisselde ervaringen geven verdieping."

Het bodemvoedselweb vind ik een betoverend onderwerp

Wat zou je professionals die biodiversiteit in hun aandachtgebied hebben willen meegeven?

"Biodiversiteit is lastig te vangen onderwerp. Als je het vergelijkt met het tegengaan van klimaatverandering, dan is biodiversiteit een heel stuk moeilijker te vatten in één indicator. Biodiversiteit is vooralsnog het ondergeschoven kindje ten opzichte van klimaatverandering. Het tegengaan van klimaatverandering is cruciaal, ook voor de diversiteit en veerkracht ecosystemen. Maar we moeten ons ook realiseren dat de zogeheten planetaire grenzen van de mensheid bijvoorbeeld ook gaan over het regeneratieve vermogen van de bodem, het behoud van genetische variatie en de beschikbaarheid van water. Als we er als samenleving een tunnelvisie op na houden, kan dit averechts werken en bovendien vele lokale gemeenschappen benadelen.”

“Het is belangrijk om je bewust te zijn van dit systemische aspect, en ook een circulaire economie aan te moedigen. Maar het is óók van belang om dit tot de kern van je bedrijfsvoering te brengen. Probeer daar ecologische kennis bij te betrekken en zelfs in de top van de organisatie te beleggen. Het is zeker niet alleen relevant voor bedrijven in de groenvoorziening, ook voor andere bedrijven, overheden, financiële instellingen en anderen.”

Ook Adviseur Biodiversiteit & Klimaat worden?
Laat je scholen
Ga naar opleiding
Terug naar overzicht