Biodiversiteit

Biodiversiteit & klimaat "Sterke natuur betekent beter drinkwater"

Onderwerpen
Interview
Deelnemer in beeld
25 januari 2024
Marc van den Broek

In de serie Deelnemer in Beeld spreken we mensen die besluiten hun kennis te verbreden of het roer om te gooien. De deelnemers volgen een opleiding of training bij IPC Groene Ruimte of hebben die onlangs afgerond, waarbij we hen vragen hun licht te laten schijnen over wat de opleiding of training hen brengt in de dagelijkse praktijk. Vandaag is het woord aan Marc van den Broek, deelnemer van het eerste uur aan de dit schooljaar gelanceerde opleiding Biodiversiteit & Klimaat.

"De reden dat ik de opleiding Biodiversiteit & Klimaat volg, is om mijn blik te verbreden", steekt Marc van den Broek van wal, terreinbeheerder van Petrusplaat, gelegen in de Brabantse Biesbosch en werkzaam bij Evides Waterbedrijf.

De terreinen die Marc voor Evides beheert, bevinden zich in het hart van een Natura2000-gebied. "We leveren drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland het zuidwesten van Noord-Brabant dat we voor 85% uit de Maas halen en opslaan in drie spaarbekkens in de Biesbosch", licht hij toe. "Aan mij de taak dit als natuurgebied te beschouwen en beheren. Tegelijkertijd is het opslaan van ruw drinkwater een technische opdracht. Enerzijds moeten de dijken goed zijn, anderzijds de biodiversiteit op orde. Sterke natuur betekent beter drinkwater."

Opslaan van ruw drinkwater is een technische opdracht; enerzijds moeten de dijken goed zijn, anderzijds de biodiversiteit op orde

"Ik heb daarbij veel verschillende belangen te behartigen, zoals de technische belangen, boeren die onze grond pachten met grazers, ecologische waarde van onze terreinen en de spaarbekkens: hoe meer ik weet, hoe beter ik mijn werk kan doen. Biodiversiteit en klimaat is daar een belangrijk onderdeel van. Door de opleiding te volgen, kan ik veel kennis vergaren."

Wat brengt de opleiding jou?

"Ik ben zoals menig ander gewend om in bepaalde patronen te denken. Door de opleiding ga ik omdenken, zaken anders beredeneren. Dat wat ik normaal doe, benader ik nu vanuit zo veel mogelijk invalshoeken. Ik zie verbanden. Ik weet ook dat als ik klaar ben met de opleiding, ik mijzelf geen ecoloog of bioloog mag noemen. Maar het is wel fijn dat je op een bepaald niveau kan meepraten. Ik wil beter begrijpen waarom bepaalde dingen gedaan worden zoals ze worden gedaan."

Hoe meer ik weet, hoe beter ik mijn werk kan doen

"Een mooi voorbeeld is het maaibeleid. Waarom moet je sloten maaien? Hierin zitten vaak tegenstrijdige belangen verstrengeld. Enerzijds maai je liever niet omdat kikkers en vissen beter gedijen, anderzijds moet je ook zorgen dat de waterweg vrij blijft om water af te voeren dat van de dijk komt. Als je dat gefaseerd doet en niet alles wegmaait, is dat beter voor de biodiversiteit."

Heb je een voorbeeld van hoe je het geleerde in de praktijk brengt?

"Hier op het terrein ligt een vrij groot grasland waar we een praktijkcase op draaien. We willen hemelwater gedeeltelijk afkoppelen van het riool, zodat het grasland dient als wadi en poel voor allerlei flora en fauna. Het riool kan de capaciteit hemelwater niet goed meer aan, tegelijkertijd wil je iets goeds doen voor de natuur. In de opleiding leer ik hoe je zo veel mogelijk schuilplekken en voedsel kan creëren voor fauna. Ook welke vegetatie en bomen het beste gedijen. Ik krijg tools voorhanden die helpen om een goede afweging te kunnen maken, maar ook om zaken beter te begrijpen zodat ik de juiste vragen kan stellen. Ik wil niet iets doen omdat het altijd al zo gedaan wordt."

Ik wil niet iets doen omdat het altijd al zo gedaan wordt

Wat zou je professionals mee willen geven met betrekking tot herstel en verbetering van de biodiversiteit?

"Mijn advies is: kijk verder dan je neus lang is. Kijk naar wat je hebt en ga vanuit daar verder met wat je wil bereiken en wat mogelijk is. Zorg dat je begrijpt hoe het natuurlijke systeem in elkaar zit, dan is het makkelijker handelen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Luister naar mensen uit verschillende vakgebieden. Alles heeft een reden waarom dingen gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal goed is. Dat kan het soms ook ingewikkeld maken, maar uiteindelijk kom je tot een mooier resultaat. Bedenk samen hoe je wil dat het gebied erover tien of vijftien jaar uitziet, niet al morgen."

De opleiding Biodiversiteit & Klimaat is onderdeel van de gelijknamige leerlijn en richt zich tot beheerders, toezichthouders, projectleiders, adviseurs en vakspecialisten op zowel het groene als het blauwe vakgebied. Kortom: medewerkers die in hun dagelijkse werk invulling geven aan onze fysieke leefomgeving waarin herstel en ontwikkeling van biodiversiteit en klimaat centraal staan. 

Ook Adviseur Biodiversiteit & Klimaat worden?
Volg de opleiding
Opleiding
Terug naar overzicht