Banner ipc website

Omgevingswet/natuurwetgeving Natuurherstelwet aangenomen: zo bereid je je voor

Onderwerpen
Omgevingswet
Natuurwetgeving
19 juni 2024
DSC4023 min

Hoewel Nederland tegen heeft gestemd, is de Natuurherstelwet nu EU-regelgeving en bepaalt deze hoe we in Nederland omgaan met onze leefomgeving. Hieronder lees je met welke trainingen en opleidingen je beslagen ten ijs komt als het om natuurwetgeving gaat.

De natuurherstelwet zet de ambities zoals verwoord in de Omgevingswet kracht bij: we moeten harder aan de slag met het herstellen van de Nederlandse flora en fauna door leefgebieden te herstellen, biodiversiteit te bevorderen en negatieve effecten zoals verdroging en vermesting terug te dringen.

Cruciale vragen hierbij zijn: wat zijn de doelen en wanneer is de natuur voldoende hersteld? Dit vraag om scherp inzicht, gedegen kennis en praktische vaardigheden. Deze onderwerpen behandelen we dan ook in een aantal van onze traingen. Dat zijn:

2. Opleiding Adviseur Biodiversiteit & Klimaat

Deze opleiding bereidt je voor op een adviseurs-rol binnen jouw organisatie. Je wordt deskundig op de thema's biodiversiteit en klimaat en je leert hoe ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Natuurwetgeving binnen de Omgevingswet vormt een lesmodule, waarbij je leert denken en werken vanuit het doel van de Omgevingswet, oftewel: het duurzaam herstellen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat je op integrale wijze invulling geeft aan de opgaves waar we voor staan met een goede omgevingskwaiteit als doel.

Deze mensen gingen je voor

Terug naar overzicht